MIC Lab byter namn till MIQA-gruppen

MIQA-gruppen (Motivational Interviewing Quality Assurance-gruppen) är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi, som i sin tur är en del av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. MIQA-gruppen etablerades år 2005 och tar emot samtal från behandlare som praktiserar motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI).

Studier visar att enstaka utbildningsdagar i MI inte är tillräckligt utan lärande behöver ske över en längre tid med hjälp av fortlöpande återkoppling. Sådan återkoppling sker bland annat med hjälp av kodning. Kodning av samtal har inneburit ett steg framåt för utbildning i och kvalitetssäkring av MI.

För förfrågan om tjänster kontakta Helena Lindqvist, driftansvarig, helena.lindqvist@ki.se 

Se mer om vilka utbildningar MIQA-gruppen erbjuder här, och kodningar här

Utbildning
Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av motiverande samtal och våra erfarenheter av faktorer som underlättar inlärning.

MIQA-gruppen erbjuder grundläggande utbildningar i motiverande samtal och fortsättningsutbildningar riktade till MI-utbildare/MI-handledare i kodningsbaserad handledning.

MIQA-gruppen erbjuder även MI-handledning till kliniker samt till MI-handledare i hur man använder kodning i återkoppling och som stöd i MI-lärande.

Kodning
Kodning av både klientyttranden och behandlaryttranden sker enligt standardiserade manualer och kan återkopplas till behandlare skriftligt och muntligt. 

Kvalitetssäkring av verksamhet
MIQA-gruppen erbjuder tjänsten ”Kvalitetssäkring av verksamhet” där verksamheter (institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) kan få sitt MI-utövande kvalitetssäkrat. 

 

Datum för höstens seminarier 2016: 5/10 och 9/11

MIC Lab organiserar regelbundet kodningsseminarier för MI-tränare och -handledare. Under seminarierna finns möjlighet att diskutera olika frågor som dyker upp kring kodning, de olika variablerna, målbeteende, forskning, etc. Tanken är att alla ska få ta del av varandras tankar och frågor. Kostnaden är 1000 kr per seminarium.

Vid för få anmälda förbehåller sig MIC Lab rätten att ställa in ett seminarium med två veckors varsel. 

För anmälan, kontakta mic-lab@cns.ki.se 

Onsdag 5/10 - 16 (sista anmälningsdag 21/9)
MITI 4 del 1,  kl 9-12
CLAMI del 1, kl 13-15

Till dessa seminarier behövs inga förkunskaper inom kodning av MI. 

Torsdag 9/11 - 16 (Sista anmälningsdag 26/10)
MITI 4 del 2, 9-12
CLAMI del 2, 13-15

Till dessa seminarier förväntas att du har förkunskaper motsvarande del 1 eller liknande. 

Utöver dessa seminarier så kan vi även skräddarsy seminarier för er verksamhet. Kontakta oss för önskemål och förfrågningar mic-lab@cns.ki.se 

Varmt välkommen!

Mer info om seminarierna

MITI del 1
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av MITI- kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs. Observera att det nu är MITI 4.1 som vi använder under seminarierna.

MITI del 2
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att fördjupa dig i kodningen. För att du ska kunna delta krävs att du tidigare har deltagit på ett av våra seminarier som går igenom grunderna i MITI-kodning (MITI del 1) eller har motsvarande kunskaper. Vi använder oss av färdiginspelade samtal arrangerade av MIC Lab att träningskoda på. Om du vill ta med dig eget MI-samtal, ange det vid anmälan, alternativt se våra tillfällen för Kodningsbaserad feedback i grupp där vi enbart använder oss av deltagarnas egna samtal.

CLAMI del 1
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av CLAMI-kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs.

CLAMI del 2
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att fördjupa dig i kodningen. För att du ska kunna delta krävs att du tidigare har deltagit på ett av våra seminarier som går igenom grunderna i CLAMI-kodning (CLAMI del 1) eller har motsvarande kunskaper. Vi använder oss av färdiginspelade samtal arrangerade av MIC Lab att träningskoda på. Om du vill ta med dig eget MI-samtal, ange det vid anmälan, alternativt se våra tillfällen för Kodningsbaserad feedback i grupp där vi enbart använder oss av deltagarnas egna samtal.