Nyhetsbrev från MIC Lab 2016-03-08

Nyhetsbrev från MIC Lab

Det finns sedan årsskiftet 2015/2016 två verksamheter som erbjuder utbildning, handledning, kodning och kvalitetssäkring i motiverande samtal (motivational interviewing; MI). Den ena heter MIC Lab och etablerades år 2005 som en forskargrupp av Lars Forsberg. Sedan hösten 2015 är MIC Lab en del av Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), som är en del av Centrum för psykiatriforskning, som i sin tur är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholm läns landsting. Den andra verksamheten heter MIC Lab AB och är ett privat företag som startades under 2015

Välkommen till MIC Lab

Motivational Interviewing Coding (MIC) Lab är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi, som i sin tur är en del av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. MIC Lab etablerades år 2005 och är det enda kodningslaboratoriet i Europa som tar emot samtal från behandlare som praktiserar motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI).

Studier visar att enstaka utbildningsdagar i MI inte är tillräckligt utan lärande behöver ske över en längre tid med hjälp av fortlöpande återkoppling. Sådan återkoppling sker bland annat med hjälp av kodning. Kodning av samtal har inneburit ett steg framåt för utbildning i och kvalitetssäkring av MI.

För förfrågan om tjänster kontakta Benjamin Bohman, driftansvarig,benjamin.bohman@ki.se, 072-244 49 00  

Se mer om vilka utbildningar MIC Lab erbjuder här, och kodningar här

Utbildning
Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av motiverande samtal och våra erfarenheter av faktorer som underlättar inlärning.

MIC Lab erbjuder grundläggande utbildningar i motiverande samtal och fortsättningsutbildningar riktade till MI-utbildare/MI-handledare i kodningsbaserad handledning.

MIC Lab erbjuder även MI-handledning till kliniker samt till MI-handledare i hur man använder kodning i återkoppling och som stöd i MI-lärande.

Kodning
Kodning av både klientyttranden och behandlaryttranden sker enligt standardiserade manualer och kan återkopplas till behandlare skriftligt och muntligt. 

Kvalitetssäkring av verksamhet
MIC Lab erbjuder tjänsten ”Kvalitetssäkring av verksamhet” där verksamheter (institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) kan få sitt MI-utövande kvalitetssäkrat. 

 

Datum för höstens seminarier 2016: 5/10 och 9/11

MIC Lab organiserar regelbundet kodningsseminarier för MI-tränare och -handledare. Under seminarierna finns möjlighet att diskutera olika frågor som dyker upp kring kodning, de olika variablerna, målbeteende, forskning, etc. Tanken är att alla ska få ta del av varandras tankar och frågor. Kostnaden är 1000 kr per seminarium.

Vid för få anmälda förbehåller sig MIC Lab rätten att ställa in ett seminarium med två veckors varsel. 

För anmälan, kontakta mic-lab@cns.ki.se 

Onsdag 5/10 - 16 (sista anmälningsdag 21/9)
MITI 4 del 1,  kl 9-12
CLAMI del 1, kl 13-15

Till dessa seminarier behövs inga förkunskaper inom kodning av MI. 

Torsdag 9/11 - 16 (Sista anmälningsdag 26/10)
MITI 4 del 2, 9-12
CLAMI del 2, 13-15

Till dessa seminarier förväntas att du har förkunskaper motsvarande del 1 eller liknande. 

Utöver dessa seminarier så kan vi även skräddarsy seminarier för er verksamhet. Kontakta oss för önskemål och förfrågningar mic-lab@cns.ki.se 

Varmt välkommen!

Mer info om seminarierna

MITI del 1
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av MITI- kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs. Observera att det nu är MITI 4.1 som vi använder under seminarierna.

MITI del 2
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att fördjupa dig i kodningen. För att du ska kunna delta krävs att du tidigare har deltagit på ett av våra seminarier som går igenom grunderna i MITI-kodning (MITI del 1) eller har motsvarande kunskaper. Vi använder oss av färdiginspelade samtal arrangerade av MIC Lab att träningskoda på. Om du vill ta med dig eget MI-samtal, ange det vid anmälan, alternativt se våra tillfällen för Kodningsbaserad feedback i grupp där vi enbart använder oss av deltagarnas egna samtal.

CLAMI del 1
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av CLAMI-kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs.

CLAMI del 2
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att fördjupa dig i kodningen. För att du ska kunna delta krävs att du tidigare har deltagit på ett av våra seminarier som går igenom grunderna i CLAMI-kodning (CLAMI del 1) eller har motsvarande kunskaper. Vi använder oss av färdiginspelade samtal arrangerade av MIC Lab att träningskoda på. Om du vill ta med dig eget MI-samtal, ange det vid anmälan, alternativt se våra tillfällen för Kodningsbaserad feedback i grupp där vi enbart använder oss av deltagarnas egna samtal.
 

 

Tack för i år

Kära MI-entusiaster!

År 2015 har varit ett händelserikt år. MIC Lab har som tidigare fortsatt att erbjuda högklassig utbildning, handledning, kodning och kvalitetssäkring i motiverande samtal till en mängd olika såväl kliniska som andra verksamhetsområden, inklusive hälso- och sjukvård, utbildning, socialtjänst samt arbetsliv. Bland våra kunder märks universitet, behandlingshem, stadsdelsnämnder, psykiatriska verksamheter, telefonlinjer för rådgivning, för att bara nämna några. MIC Lab har även för andra året i rad arrangerat Inspirationsdagarna i MI, vilket är en viktig mötesplats för MI-utövare runt om i Sverige.

MIC Lab är sedan hösten 2015 en del av Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), som i sin tur är en del av Centrum för psykiatriforskning, som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Detta har inneburit att labbet är i färd med att integreras i KCP:s övriga utbildnings-, forsknings- och kvalitetssäkringsverksamhet. Den pågående integreringen innebär också att såväl personella som ekonomiska resurser har kunnat tillskjutas verksamheten.

MIC Lab har fortsatt att utvecklas internt. Under året har labbet haft besök av Denise Ernst för utbildning i den senaste versionen av MITI (4.1.2) och ytterligare två personer i personalen har genomfört Motivational Interviewing Network of Trainers-utbildningen Training of New Trainers som i år gick av stapeln i Berlin.

På personalfronten har det skett en del förändringar. Några personer har sökt sig vidare mot nya utmaningar, samtidigt som nya personer har kommit in ni verksamheten.

Under 2016 kommer integreringen med KCP:s uppdrag om forskning, utbildning och kvalitetssäkring inom psykoterapiområdet att fortsätta. Som tidigare år kommer MIC Lab att fortsätta att erbjuda högkvalitativ utbildning, handledning, kodning och kvalitetssäkring i motiverande samtal.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2016!

God Jul och Gott Nytt År!

önskar MIC Lab

 

genom

Benjamin Bohman

Med dr, leg psykolog, medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers

Driftansvarig, MIC Lab

Ställföreträdande enhetschef, Kompetenscentrum för psykoterapi

För förfrågningar om uppdrag, e-post: benjamin.bohman@ki.se, tel: 072-244 49 00

 

Bilder från Inspirationsdagarna 2015

I november 2015 hölls Inspirationsdagarna i MI på Södermalm i Stockholm. Precis som förra året så hölls dagarna i MIC Labs regi.

Programet innehöll bland annat uppskattade programmpunkter som:  Implementering av MI i kommunal organisation, Implementering, den viktiga länken mellan teori och praktik, Panelsamtal - MI i samverkan med andra metoder, Kodning enligt MITI 4.2.1, Kvalitetssäkring av MI med flera.

Vi vill tacka alla som deltog och gjorde konferensen till två utvecklande dagar!